0216 378 79 78 info@varantrafik.com.tr

Termoplastik Uygulamalar

Önceden hazırlanmış ve paketli halde bulunan termoplastik yol işaretleme ürünü olan malzemeler kullanıma hazırdır ve yıl boyunca mevsimsel şartlar göz önünde bulundurulmaksızın uygulanabilir. Bu nedenle hızlı ve pratik çözümler sunar.

Yol yüzeyinin ve hazır termoplastik malzemenin ısıtılması ile uygulama yapılır. Düşey trafik işaret levhalarında bulunan tüm figür ve semboller yatay olarak yol yüzeyine bu şekilde uygulanabilir.